Problemhundar eller hundproblem?
Upplever du att du fått problem med din hund? Kanske uppför sig din hund inte riktigt som du vill eller du förstår inte riktigt varför den gör som den gör. Vad som är ett hundproblem är upp till varje hundägare och varje hund, för problemet kan ligga både hos hunden och ägaren, men allt det som blir jobbigt i hundägandet och upplevs som ett problem istället för en härlig relation med den bästa vän vi människor kan få, är ett problem och jag tar alla både små och stora problem på allvar.

En problemkonsultation börjar med att vi  träffas och gör en ganska djupgående genomgång av problembilden

Detta tar ca 2  tim

  • Det är vanligt att man sedan behöver komplettera med lite uppgifter vilket vi inte behöver träffas för, utan kan ta per telefon.
  • Därefter träffas igen  vi för en genomgång av själva hunden

Detta tar c:a  2 tim

  • Utifrån det som framkommit under utredningen tar jag fram en åtgärds och träningsplan som vi sedan träffas och går igenom

Den träffen tar ca 1 tim

  • När man kommit igång med träning och åtgärder kan det behövas ett par uppföljningsträffar

Pris utredning

  • Varje utredning kostar 2000 kr. Då ingår de tre träffarna ovan, telefonsamtal samt en sammanställning och genomgång av en  åtgärds och träningsplan speciellt för dig och din hund.
  • Därefter debiteras 500 :- i timmen.
  • Vid enklare konsultationer som inte kräver så djupgående analyser debiteras 300:- tim

Du är alltid välkommen att ringa och höra dig för ang ditt problem!  Alla typer av problem kräver inte en djupgående analys.